Privacyverklaing

Persoonsgegevens

Wij leveren begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking. Om deze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden door ons verwerkt en bewaard.

 

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

V.O.F. RoWie-Zorg gevestigd in Oud-Beijerland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 67679633

Persoonsgegevens die wij verwerken

RoWie-Zorg verwerkt persoonsgegevens van cliënten omdat ze gebruik maken van onze diensten en deze zelf aan ons hebben verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RoWie-Zorg verwerkt de volgende bijzondere en gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer
 • Gegevens die betrekking hebben op de zorgvraag van de cliënt, waaronder mogelijk:
  – Gegevens m.b.t. de gezondheid van de cliënt
  – Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling
  – Gegevens over scholing / dagbesteding

De gegevens met betrekking tot de zorgvraag van de cliënt worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan de cliënt en indien deze gegevens zelf actief aan ons zijn verstrekt.

Waarom we deze gegevens nodig hebben

RoWie-Zorg verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact
 • Het uitvoeren van passende begeleiding

Hoelang we de gegevens bewaren

RoWie-Zorg bewaart de persoonsgegevens niet langer dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is. De bewaartermijn is vanuit deze wet gesteld op 15 jaar.

Delen met andere

RoWie-Zorg deelt de persoonsgegevens alleen met derden wanneer hier expliciet toestemming voor is gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. RoWie-Zorg kan de persoonsgegevens delen met instanties of partijen aan wie we op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rowie-zorg.nl.

Beveiliging

RoWie-Zorg neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle peroons- en gezondsheidsgegevens die van belang zijn slaan wij op in het elektronisch cliëntendossier. RoWie-Zorg bewaart deze informatie op een veilige wijze, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Als u de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@rowie-zorg.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen.

AGB-code: 41785195
KvK: 67679633